:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
   Assoc.Prof.Dr. David James Harding
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2094, 0-7567-2005
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2094, 2005
   E - mail  hdavid@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Organometallic Electrochemistry
  มหาวิทยาลัย  University of Bristol
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2543
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  สาขาที่จบ  Chemistry
  มหาวิทยาลัย  University of Edinburgh
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2540
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2547
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเคมี
  หลักสูตร  หลักสูตรเคมี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  19/06/2550 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี  Inorganic Synthesis and Electrochemistry
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Hollow molybdenum oxide-graphene oxide spheres as a binder-free electrocatalyst membrane with enhanced hydrogen evolution efficiency
   ผู้เขียน : Sujittra Poorahong, David J. Harding and Mohamed Siaj
   แหล่งตีพิมพ์ : Materials Letters
   เล่มที่ : 272 ฉบับที่ :  หน้า : 127872 เดือน/ปี : 04/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : The first observation of hidden hysteresis in an Fe(III) spin crossover complex
   ผู้เขียน : . Boonprab, S. J. Lee, S. G. Telfer, K. S. Murray, W. Phonsri, G. Chastanet, E. Collet, E. Trzop, G. N. L. Jameson, P. Harding and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Angew. Chem. Int. Ed.
   เล่มที่ : 58 ฉบับที่ : - หน้า : 11811 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
   ชื่อบทความ : Solvent effects on the spin crossover properties of iron(II) imidazolylimine complexes
   ผู้เขียน : D. Sertphon, P. Harding, K. S. Murray, B. Moubaraki, S. M. Neville, L. Liu, S. G. Telfer and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Crystals
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : - หน้า : 116 เดือน/ปี : 02/2562-02/2562
   ชื่อบทความ : Abrupt spin crossover in iron(III) complexes with aromatic anions
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, A. Alkaş, S. J. Lee, S. G. Telfer, K. S. Murray, W. Phonsri, P. Harding and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : doi: 10.10 เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
   ชื่อบทความ : Tin(II) thiocyanate Sn(NCS)2 – a wide band gap coordination polymer semiconductor with a 2D structure
   ผู้เขียน : C. Wechwithayakhlung, D. M. Packwood, J. Chaopaknam, P. Worakajit, S. Ittisanronnachai, N. Chanlek, V. Promarak, K. Kongpatpanich, D. J. Harding and P. Pattanasattayavong
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Mater. Chem. C
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : - หน้า : 3452-3462 เดือน/ปี : 02/2562-02/2562
   ชื่อบทความ : Structural versatility and electronic structures of copper(I) thiocyanate (CuSCN)-ligand complexes,
   ผู้เขียน : P. Pattanasattayavong, D. Packwood and D. J. Harding,
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Mater. Chem. C
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : - หน้า : doi: 10.1039/c9tc031 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : A simple flow injection spectrophotometric procedure for iron(III) determination using Phyllanthus emblica Linn. as a natural reagent
   ผู้เขียน : Natta Jaikrajang, Senee Kruanetr, David J. Harding, Parawee Rattanakit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
   เล่มที่ : 204 ฉบับที่ :  หน้า : 726-734 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
   ชื่อบทความ : Slow Relaxation of Magnetization in a Bis-mer-Tridentate Octahedral Co(II) Complex
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, Keith S. Murray, Wasinee Phonsri, Jesús Jover, Eliseo Ruiz, Shane G. Telfer, Adil Alkaş, Phimphaka Harding and David J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 3 หน้า : 859-867 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Self-assembly of a mixed-valence FeII–FeIIItetranuclear star
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubarak, Nicholas F. Chilton, Stephen Hill, Jonathan Marbey, Harry Adams, Casey G. Davies, Guy N. L. Jameson and David J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 47 หน้า : 7118–7122 เดือน/ปี : 04/2561-04/2561
   ชื่อบทความ : Solvatomorphism and anion effects in predominantly low spin iron(III) Schiff base complexes
   ผู้เขียน : Theerapoom Boonpra, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Wasinee Phonsri, Shane G. Telfer, Adil Alkas, Rangsiman Ketkaew, Yuthana Tantirungrotechai, Guy N. L. Jameson and David J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ : 47 ฉบับที่ : 35 หน้า : 12449 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Solvent modified spin crossover in an iron(III) complex: phase changes and an exceptionally wide hysteresis
   ผู้เขียน : W. Phonsri, P. Harding, L. Liu, S. G. Telfer, K. S. Murray, B. Moubaraki, T. M. Ross, G. N. L. Jameson and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chemical Science
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 5 หน้า : 3949-3959 เดือน/ปี : 03/2560-04/2560
   ชื่อบทความ : Comparison of Density Functionals for the Study of the High Spin Low Spin Gap in Fe(III) Spin Crossover Complexes
   ผู้เขียน : J. Sirirak, D. Sertphon, W. Phonsri, P. Harding and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Int. J. Quantum Chem.
   เล่มที่ : 117 ฉบับที่ : 9 หน้า : e25362 เดือน/ปี : 02/2560-02/2560
   ชื่อบทความ : Hysteretic spin crossover driven by anion conformational change
   ผู้เขียน : Natnaree Phukkaphan, Dyanne L. Cruickshank, Keith S. Murray, Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding and David J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chemical Communications
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : 70 หน้า : 9801-9804 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Spin crossover in mixed ligand iron(III) complexes
   ผู้เขียน : Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki and David J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : New J. Chem.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 41 หน้า : 13747--137 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in Iron(III) Complexes
   ผู้เขียน : D. J. Harding, P. Harding and W. Phonsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Coord. Chem. Rev.
   เล่มที่ : 313 ฉบับที่ : - หน้า : 38-61 เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in cis Manganese(III) Quinolylsalicylaldiminates
   ผู้เขียน : Jitnapa Sirirak, David J. Harding, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Lujia Liu, Shane G. Telfer
   แหล่งตีพิมพ์ : : Eur. J. Inorg. Chem.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 15 หน้า : 2534 เดือน/ปี : 05/2558-05/2558
   ชื่อบทความ : Substituent modulated packing in octahedral Ni(II) complexes
   ผู้เขียน : P. Insiti, P. Jitthiang, P. Harding, K. Chainok, R. Chotima, J. Sirirak, S. Blackwood, A. Alkaş, S. G. Telfer, and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Polyhedron
   เล่มที่ : 114 ฉบับที่ : - หน้า : 242-248 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : Substituent influenced spin crossover in Fe(III) quinolylsalicylaldiminates
   ผู้เขียน : D. Sertphon, D. J. Harding, P. Harding, K. S. Murray, B. Moubaraki, H. Adams, A. Alkaş and S. G. Telfer
   แหล่งตีพิมพ์ : : Eur. J. Inorg. Chem.
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : 3 หน้า : 432-438 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Effects of precursor concentration and reaction time on sonochemically synthesized ZnO nanoparticles
   ผู้เขียน : Chat Pholnak, Chitnarong Sirisathitkul, Sumetha Suwanboon and David James Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Research: IBERO American Journal of Materials
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : 405-411 เดือน/ปี : 04/2557-04/2557
   ชื่อบทความ : Steric Trapping of the High Spin State in FeIII Quinolylsalicylaldimine Complexes
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, David J. Harding, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Australian Journal of Chemistry
   เล่มที่ : 10.1071/CH14177 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : Solvatomorphism and Electronic Communication in Fe N,N-Bis(salicylidene)-1,3-propanediamine Dimers
   ผู้เขียน : Jitnapa Sirirak, David J. Harding, Phimphaka Harding, Lujia Liu, and Shane G. Telfer
   แหล่งตีพิมพ์ : : Aust. J. Chem.
   เล่มที่ : 68 ฉบับที่ : - หน้า : 766 เดือน/ปี : 10/2557-10/2557
   ชื่อบทความ : Copper hydrotris(3,5-diphenylpyrazolyl)borate dithiocarbamates: mimicking green copper proteins
   ผู้เขียน : David J. Harding, Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Jitnapa Sirirak, Yuthana Tangtirungrotechai, Richard D. Webster, Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : New J. Chem.
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : - หน้า : 1498 เดือน/ปี : 12/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : Abrupt two-step and symmetry breaking spin crossover in an iron(III) complex: an exceptionally wide [LS–HS] plateau
   ผู้เขียน : David J. Harding, Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Guy N. L. Jameson
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : - หน้า : 15079 เดือน/ปี : 11/2557-11/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Sonochemical Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles using Ultrasonic Homogenizer
   ผู้เขียน : Chat Pholnak, Chitnarong Sirisathitkul, Sorasak Danworaphong and David James Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Ferroelectrics
   เล่มที่ : 455 ฉบับที่ : 1 หน้า : 15-20  เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : FeIII Quinolylsalicylaldimine Complexes: A Rare Mixed-Spin-State Complex and Abrupt Spin Crossover
   ผู้เขียน : David J. Harding,Darunee Sertphon, Phimphaka Harding, Keith S. Murra, Boujemaa Moubaraki, John D. Cashion, John D. Cashion
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chemistry A European Journal
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : - หน้า : 1082 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Anionic Tuning of Spin Crossover in FeIII–Quinolylsalicylaldiminate Complexes
   ผู้เขียน : David J. Harding,Darunee Sertphon, Phimphaka Harding, Keith S. Murra, Boujemaa Moubaraki, John D. Cashion, John D. Cashion
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Inorganic Chemistry
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 788 เดือน/ปี : 02/2556-02/2556
   ชื่อบทความ : Halogen substituted quinolylsalicylaldimines: Four halogens three structural types
   ผู้เขียน : Jitnapa Sirirak, Wasinee Phonsri, David J. Harding, Phimphaka Harding,Pimonrat Phommon,Wannapa Chaoprasa, Rebecca M. Hendry, Thomas M. Roseveare
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Molecular Structure
   เล่มที่ : 1036 ฉบับที่ : - หน้า : 439 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
   ชื่อบทความ : Abrupt spin crossover in an iron(III) quinolylsalicylaldimine complex: structural insights and solvent effects
   ผู้เขียน : David J. Harding, Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Ian A. Gass, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, John D. Cashion, Lujia Liu and Shane G. Telfer
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chem. Comm.
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : - หน้า : 6340 เดือน/ปี : 06/2556-06/2556
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of a 2D Cobalt(II) Coordination Polymer Containing the Adiponitrile Ligand
   ผู้เขียน : Kittipong Chainok, Watcharin Saphu, Phailyn Khemthong and David J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Z. Anorg. Allg. Chem.
   เล่มที่ : 639  ฉบับที่ : (12-13) หน้า : 2134 เดือน/ปี : 10/2556-10/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : (8-Aminoquinoline-kepa-2-N,N')bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dionato-Kepa2-O,O')cobalt(II)
   ผู้เขียน : David J. Harding, Darunee Sertphon, Phimphaka Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Cryst. Section E
   เล่มที่ : E68 ฉบับที่ : - หน้า : m450 เดือน/ปี : 03/2555-03/2555
   ชื่อบทความ : Redox coupled-spin crossover in cobalt b-diketonate complexes: Structural, electrochemical and computational studies
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding, David J. Harding, Rattawat Daengngern, Theeraphol Thurakitsaree, Brian M. Schutte, Michael J. Shaw, Yuthana Tantirungrotechai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Polyhedron
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 1 หน้า : 291 เดือน/ปี : 07/2555-07/2555
   ชื่อบทความ : Structural and magnetic properties of cobalt ferrites synthesized using sol-gel techniques
   ผู้เขียน : A. Hunyek, C. Sirisathitkul, P. Harding and D. J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Science-Poland
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 3 หน้า : 278-281 เดือน/ปี : 09/2555-09/2555
   ชื่อบทความ : trans-Bis(nitrato-kO)bis(1,10-phenanthroline-k2N,N')manganese(II)
   ผู้เขียน : Watcharin Saphu, Songwuit Chanthee, Kittipong Chainok, David J. Harding and Chaveng Pakawatchai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Cryst. Section E
   เล่มที่ : E68 ฉบับที่ : - หน้า : m1026 เดือน/ปี : 03/2555-03/2555
   ชื่อบทความ : Synthesis and electron transfer studies of redox active trans-b-diketonate Ni(II) complexes
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding, Jitnapa Sirirak, David J. Harding, Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Transition Metal Chemistry
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 7 หน้า : 639 เดือน/ปี : 09/2555-09/2555
   ชื่อบทความ : Poly[aqua(mu2-pyrimidine-2-carboxylato-kO,N:O',N')(nitrato-kO)cadmium]
   ผู้เขียน : Orrasa In-noi, Kittipnog Chainok and David J. Harding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Cryst. E
   เล่มที่ : E68 ฉบับที่ : 10 หน้า : m1349-m1350 เดือน/ปี : 10/2555-10/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Redox-active nickel and cobalt tris(pyrazolyl)borate dithiocarbamate complexes: air-stable Co(II) dithiocarbamates
   ผู้เขียน : David J. Harding, Phimphaka Harding, Supaporn Dokmaisrijan and Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Transactions
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : - หน้า : 1313 เดือน/ปี : 01/2554-01/2554
   ชื่อบทความ : [(4-bromo-phenyl)pyridin-2-ylmethylene amine–κ2-N,N']bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dionato-κ2-O,O')nickel(II)
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding, David J. Harding, Nitisastr Soponrat and Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Crysallographica. E
   เล่มที่ : E67 ฉบับที่ : - หน้า : m404 เดือน/ปี : 02/2554-02/2554
   ชื่อบทความ : (Di-2-pyridylamine-2N,N[hydrotris(3,5-diphenylpyrazol-1-yl--N2)borate]nickel(II) bromide dichloromethane monosolvate
   ผู้เขียน : David J. Harding, Phimphaka Harding and Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Crysallographica. E
   เล่มที่ : E67 ฉบับที่ : - หน้า : m477 เดือน/ปี : 03/2554-03/2554
   ชื่อบทความ : Nickel tris(pyrazolyl)borate b-diketonate complexes
   ผู้เขียน : David J. Harding, Phimphaka Harding, Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Transition Metal Chemsitry
   เล่มที่ : 36 ฉบับที่ : 3 หน้า : 249 เดือน/ปี : 03/2554-03/2554
   ชื่อบทความ : Iron(II) thio- and selenocyanate coordination networks containing 3,3’-bipyridine
   ผู้เขียน : Christopher J. Adams, Mairi F. Haddow, David J. Harding, Thomas J. Podestaand Rachel E. Waddington
   แหล่งตีพิมพ์ : : CrystEngComm
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : - หน้า : 4909 เดือน/ปี : 06/2554-06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Synthesis and Electrochemical Studies of Nickel β-Diketonate Complexes Incorporating Asymmetric Diimine Ligands
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding, David J. Harding, Nitisastr Soponrat, Kittiya Tinpun, Sirirat Samuadnuan, and Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Australian Journal of Chemistry
   เล่มที่ : 63 ฉบับที่ : - หน้า : 75 เดือน/ปี : 01/2553-01/2553
   ชื่อบทความ : Cationic tris(pyrazolyl)borate bipyrimidine complexes
   ผู้เขียน : David J. Harding, Phimphaka Harding, Jutaporn Kivnang, Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Transition Metal Chemistry
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 5 หน้า : 521 เดือน/ปี : 08/2553-08/2553
   ชื่อบทความ : [(4-Bromophenyl)(2-pyridylmethylidene)amine-κ2N,N]bis-(1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dionato-κ2O,O)cobalt(II)
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding, David J. Harding, Nitisastr Soponrat and Harry Adams
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Cryst. section E
   เล่มที่ : E66 ฉบับที่ : - หน้า : m1138 เดือน/ปี : 08/2553-08/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Synthesis and Electrochemical Studies of Octahedral Nickel beta-Diketonate Complexes
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Inorganica Chimica Acta
   เล่มที่ : 362 ฉบับที่ : 1 หน้า : 78 เดือน/ปี : 01/2552-01/2552
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of Redox-active Tris(pyrazolyl)borate Cobalt Complexes
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Transaction
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1314 เดือน/ปี : 01/2552-01/2552
   ชื่อบทความ : [Tris(3,5-diphenylpyrazolyl)hydroborato]nickel(II) bromide
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Crystallographica Section E
   เล่มที่ : E65 ฉบับที่ : - หน้า : m773 เดือน/ปี : 06/2552-06/2552
   ชื่อบทความ : Microwave synthesis, spectroscopy, thermal analysis and crystal structure of an one-dimensional polymeric {[Cu(4,4-bipy)(H2O)3(SO4)]•2H2O}n
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Inorganica Chimica Acta
   เล่มที่ : 362 ฉบับที่ : 7 หน้า : 2435 เดือน/ปี : 05/2552-05/2552
   ชื่อบทความ : The d3/d2 alkyne complexes [MX2(RCCR)Tp']z (X = halide, z = 0 and 1+): final links in a d6-d2 redox family tree
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Transactions
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 530 เดือน/ปี : 02/2552-02/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Tris(5-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)methane
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Crystallographica Section E
   เล่มที่ : E64 ฉบับที่ : - หน้า : o896 เดือน/ปี : 04/2551-04/2551
   ชื่อบทความ : Tris(phenanthroline-κ2N,N)cobalt(II) tetrafluoridoborate acetonitrile solvate
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Crystallographica Section E
   เล่มที่ : E64 ฉบับที่ : - หน้า : m1538 เดือน/ปี : 11/2551-11/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : The d4/d3 redox pairs [MX(CO)(MeCCMe)Tp]z (z = 0, 1): structural consequences of electron transfer and implications for the inverse halide order
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 62 เดือน/ปี : 01/2550-00/0000
   ชื่อบทความ : Synthesis and characterization of sterically hindered tris(pyrazolyl)borate Ni(II) complexes
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Inorg. Chim. Acta
   เล่มที่ : 360 ฉบับที่ :  หน้า : 3335 เดือน/ปี : 04/2550-00/0000
   ชื่อบทความ : Unexpected oxidation of a diphosphine by bis(1,3-diphenylpropane-1,3-dionato)cobalt(II), [Co(dbm)2]
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Cryst. Section C
   เล่มที่ : C63 ฉบับที่ :  หน้า : m163 เดือน/ปี : 03/2550-00/0000
   ชื่อบทความ : Microwave-Assisted Synthesis of N,N'-Disubstituted Acetamidine Ligands
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Synthetic Communications
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : - หน้า : 2655 เดือน/ปี : 08/2550-11/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : catena-Poly[[bis[-1-(2-pyridyl)pyridinium-2-thiolate)]-2N:S;2S:N-dicopper(I)]-di--chloro]
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Cryst. Section E
   เล่มที่ : E62 ฉบับที่ : - หน้า : m1335 เดือน/ปี : 00/2549-00/0000
   ชื่อบทความ : trans-Dichloro(triethylamine-N)(triphenylphosphine-P)palladium(II)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Cryst. Section E
   เล่มที่ : E62 ฉบับที่ : - หน้า : m1616 เดือน/ปี : 00/2549-00/0000
   ชื่อบทความ : Unexpected Formation of a Disulfide from 2-Mercaptopyridine and Co(II)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Sciecne and Technology
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : - หน้า : 69 เดือน/ปี : 00/2549-00/0000
   ชื่อบทความ : Structural consequences of the one-electron reduction of d4 [Mo(CO)2(-PhCCPh)Tp]+ and the electronic structure of the d5 radicals [Mo(CO)L(-MeCCMe)Tp] {L = CO and P(OCH2)3CEt}
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 3466 เดือน/ปี : 03/2549-00/0000
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : B-N bond cleavage by cobalt(II) in acetato(3,5-diphenylpyrazole)[tris(3,5-diphenylpyrazolyl)borato]cobalt(II)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Cryst. Section C
   เล่มที่ : C61 ฉบับที่ :  หน้า : m301 เดือน/ปี : 05/2548-00/0000
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : Redox routes to arenechromium complexes of two-, three- and four-electron alkynes; structure and bonding in paramagnetic [Cr(CO)L(-RC CR)(-arene)]+
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Dalton Trans.
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 4281 เดือน/ปี : 09/2545-00/0000
   ชื่อบทความ : Stability of metal-carbon bond versus metal reduction during ethylene polymerization promoted by a Vanadium complex: The role of the Aluminium cocatalyst
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : Organometallics
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ :  หน้า : 968 เดือน/ปี : 00/2545-00/0000
   ชื่อบทความ : The d2/d3 alkyne redox pair [WF2(PhCCPh)Tp]z (z = 0 or 1): missing links in a ‘redox family tree.’
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Chem. Soc., Chem. Commun.
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 130 เดือน/ปี : 00/2545-00/0000
  พ.ศ.2542
   ชื่อบทความ : Structure and bonding in the d4/d3 alkyne redox pairs [WX(CO)(MeCCMe)Tp]z (X = F, Cl, Br and I; z = 0, 1): halide stabilisation of electron deficient metal alkyne complexes
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   แหล่งตีพิมพ์ : : J. Chem. Soc., Chem. Commun.
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 2403 เดือน/ปี : 00/2542-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Highly dispersed molybdenum oxide nanoparticles on graphene oxide as an electrocatalyst for visible efficient hydrogen evolution (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sujittra Poorahong, David J. Harding, Mohamed Siaj
   ชื่อการประชุม : Trace Analysis and Biosensor International Symposium I
   สถานที่ประชุม : Prince of Songkhla University, Hat Yai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/02/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Spin crossover complexes as molecular magnetic switches, , ()
   ผู้เขียน : M. Muadtrap, V. Darakai, K. S. Murray, W. Phonsri, J. K. Clegg, J. J. Whittaker P. Harding and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : KSIEC/CST Symposium
   สถานที่ประชุม : PACCON2019, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2562
   ชื่อบทความ : Single-Crystal to Single-Crystal Transformations in Iron(III) Spin Crossover Complexes ()
   ผู้เขียน : M. Muadtrap, K. S. Murray, W. Phonsri, J. K. Clegg, P. Harding and D. J. Harding,
   ชื่อการประชุม : 3rd International Workshop on MEMS and Sensor Systems,
   สถานที่ประชุม : 27th-28th August 2019, Ho Chi Minh City, Vietnam
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 27/08/2562
   ชื่อบทความ : First observation of hidden hysteresis in an Fe(III) spin crossover complex (บรรยาย)
   ผู้เขียน : T. Boonprab, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, S. J. Lee, G. Chastanet, E. Collet, E. Trzop, P. Harding and D. J. Harding,
   ชื่อการประชุม : PACCON2019
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2562
   ชื่อบทความ : Spin Crossover Junctions for Room Temperature Conductance Switching ()
   ผู้เขียน : K. S. Kumar, P. Harding, C. A. Nijhuis and D. J. Harding,
   ชื่อการประชุม : 10th International Conference on Materials for Advanced Technologies
   สถานที่ประชุม : Marina Bay Sand, Singapore.
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 23/08/2562
   ชื่อบทความ : Microfluidic Synthesis of Molecular Iron(III) Spin Crossover Materials (บรรยาย)
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, P. Harding, J. Gonzales-Estefan, M. Gonidec, G. Chastanet and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Monomeric Iron(III) Spin Crossover Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : W. Thammasangwan, P. Harding, S. G. Telfer, K. S. Murray, W. Phonsri and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Structural Investigations of Iron (III) Spin Crossover Complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : M. Muadtrap, P. Harding, D. J. Harding, J. K. Clegg, K. S. A. Arachchige and J. Whittaker
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Synthesis, characterization and antibacterial activity of imidazole Schiff-base ligands, (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : P. Tiamudomrerk, K. Chainok, D. J. Harding, B. Wungsintaweekul, J. Sirirak and D. Sertphon,
   ชื่อการประชุม : PACCON2019,
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Designing Cooperativity in Iron(III) Spin Crossover Complexes ()
   ผู้เขียน : T. Boonprab, P. Harding, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, S. J. Lee and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 43rd International Conference on Coordination Chemistry, 30th July-4th August 2018,
   สถานที่ประชุม : Sendai, Japan.
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 30/07/2561
   ชื่อบทความ : Designing Cooperativity in Iron(III) Spin Crossover Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : T. Boonprab, P. Harding, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, S. J. Lee and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 43rd International Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Sendai, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 30/07/2561
   ชื่อบทความ : Manipulation of spin crossover through encapsulation of metal complexes in halogen bonded networks ()
   ผู้เขียน : J. C. McMurtrie, M. C. Pfrunder, A. Reyes, A. S. Micallef, D. J. Harding and J. K. Clegg
   ชื่อการประชุม : 43rd International Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Sendai, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 30/07/2561
   ชื่อบทความ : Cobalt(II) Single Ion Magnets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : J. Songkerdthong, P. Harding, W. Phonsri, K. S. Murray and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 43rd International Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Sendai, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 30/07/2561
   ชื่อบทความ : Monomeric Iron(III) Spin Crossover Complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : W. Thammasangwan, P. Harding, W. Phonsri, K. S. Murray and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 43rd International Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Sendai, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 30/07/2561
   ชื่อบทความ : Morphology and magnetic properties of iron(III) spin crossover nanomaterials (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, P. Harding, U. Boonyang, K. S. Murray, W. Phonsri and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 43rd International Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Sendai, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 30/07/2561
   ชื่อบทความ : Designed Iron(III) Spin Crossover Materials (บรรยาย)
   ผู้เขียน : T. Boonprab, P. Harding, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, S. J. Lee and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : PACCON2018
   สถานที่ประชุม : Hat Yai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2561
   ชื่อบทความ : Iron(III) SCO nanoparticles with abrupt transitions (บรรยาย)
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, P. Harding, U. Boonyang, S. G. Telfer and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : PACCON2018
   สถานที่ประชุม : Hat Yai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2561
   ชื่อบทความ : Self-assembled iron(III) spin crossover materials and films (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : P. Poungsripong, P. Harding, J. A. Kitchen and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : PACCON2018
   สถานที่ประชุม : Hat Yai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2561
   ชื่อบทความ : Abrupt Spin Crossover in Fe(III) Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : N. Phukkaphan, S. E. Lazaro, P. Harding, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, D. Cruickshank and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : TRF-OHEC Annual Congress
   สถานที่ประชุม : Cha-Am
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/01/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Designing Room Temperature Spin Crossover Materials ()
   ผู้เขียน : D. J. Harding, P. Harding, N. Phukkaphan, D. Cruickshank, K. S. Murray and W. Phonsri
   ชื่อการประชุม : 6th Asian Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Melbourne, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 23/07/2560
   ชื่อบทความ : Anion and Ligand Effects in Iron(III) Spin Crossover Complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : W. Thammasangwan, P. Harding, K. Chainok, K. S. Murray, W. Phonsri and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 6th Asian Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Melbourne, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 23/07/2560
   ชื่อบทความ : Solvent modified spin crossover in Fe(III) complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : D. Sertphon, P. Harding, K. S. Murray, B. Moubaraki and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 8th Advanced Materials and Nanotechnology Conference
   สถานที่ประชุม : Queenstown, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 12/02/2560
   ชื่อบทความ : Controlled synthesis of [Fe(qsal)2]NO3 nanoparticles in a reverse microemulsion (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, P. Harding, U. Boonyang, D. J. Harding and S. G. Telfer
   ชื่อการประชุม : 8th Advanced Materials and Nanotechnology Conference
   สถานที่ประชุม : Queenstown, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 12/02/2560
   ชื่อบทความ : Coordination Complexes as Molecular Switches: Adventures in Molecular Magnetism ()
   ผู้เขียน : T. Boonprab, J. Songkerdthong, P. Poungsripong, P. Harding, K. S. Murray, B. Moubaraki, S. G. Telfer, A. Alkaş and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : PACCON2017
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2560
   ชื่อบทความ : Investigation of Fe(III) spin crossover complexes using X-ray Crystallographic studies (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Y. Janpathompong, D. J. Harding, P. Harding, S. G. Telfer
   ชื่อการประชุม : PACCON2017
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2560
   ชื่อบทความ : Solvent control spin crossover in [Fe(qsal-4-OMe)2]NCS solvent (บรรยาย)
   ผู้เขียน : D. Sertphon, D. J. Harding, P. Harding, K. S. Murray and B. Moubaraki
   ชื่อการประชุม : PCCON2017
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2560
   ชื่อบทความ : Synthesis and characterization of novel [Fe(qsal-X)2]OTs complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : P. Insiti, D. J. Harding, P. Harding and S. G. Telfer
   ชื่อการประชุม : PACCON2017
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2560
   ชื่อบทความ : Investigation of Fe(III) spin crossover complexes using X-ray Crystallographic studies (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Y. Janpathompong, D. J. Harding, P. Harding, S. G. Telfer
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Effects of Varied Micellar Conditions on the Reverse Microemulsion Synthesis of [Fe(qsal)2]NO3 Nanoparticles (บรรยาย)
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, P. Harding, U. Boonyang, D. J. Harding and S. G. Telfer
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Concentration dependent spin crossover behavior in [Fe(qsal-OR)2]NO3 complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : P. Poungsripong, D. J. Harding and P. Harding
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Developing spin crossover thermal sensors (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : A. Patigo, P. Harding, D. J. Harding, N. Phukkapan, D. Sertphon, N. Niamjan, A. Samoh and T. Salicupt
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Anion-driven Abrupt Spin Crossover in [Fe(qsal-I)2][NTf2] (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : N. Phukkaphan, D. J. Harding and P. Harding
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Decoupling of Spin Crossover Crystallographic Phase Change (บรรยาย)
   ผู้เขียน : T. Boonprab, P. Harding, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, A. Alkaş and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : 6th Asian Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Melbourne, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 23/07/2560
   ชื่อบทความ : Synthesis, Characterization, Anion Effects and Magnetic Studies of Iron (III) Complexes of the naphEen Ligand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : T. Boonprab, D. J. Harding, P. Harding, A. Alkaş and S. G. Telfer
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walialak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Octahedral Co (II) Single-Ion Magnets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : J. Songkerdthong, D. J. Harding and P. Harding
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Rare Octahedral Co(II) Single-Ion Magnets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : J. Songkerdthong, P. Poungsripong, P. Harding, K. S. Murray, B. Moubaraki, S. G. Telfer, A. Alkaş and D. J. Harding.
   ชื่อการประชุม : SANZ-O-MAG2
   สถานที่ประชุม : University of Otago, Dunedin, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 08/02/2560
   ชื่อบทความ : Solution and Solid State Spin Crossover in Iron(III) Complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : T. Boonprab, P. Harding, K. S. Murray, B. Moubaraki, S. G. Telfer, A. Alkaş and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : SANZ-O-MAG2
   สถานที่ประชุม : University of Otago, Dunedin, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 08/02/2560
   ชื่อบทความ : Novel Zn (ll) complexes: Synthesis, spectroscopy, X-ray structure and DFT calculations (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : P. Insiti, P. Harding, D. J. Harding, J. Sirirak and K. Chainok
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak Univeristy
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Abrupt spin crossover in [Fe(qsal-X)2]OTs.solvent (บรรยาย)
   ผู้เขียน : S. E. Lazaro, P. Harding, S. G. Telfer, W. Phonsri, K. S. Murray and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : MRS-Thailand 2017
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/10/2560
   ชื่อบทความ : Designing Molecular Switches: A Molecular Magnetism Approach ()
   ผู้เขียน : N. Phukkaphan, T. Boonbrap, P. Harding, D. Cruickshank, K. S. Murray, W. Phonsri, S. G. Telfer, A. Alkaş and D. J. Harding
   ชื่อการประชุม : The 12th Joint Conference on Chemistry - 2017
   สถานที่ประชุม : Semarang, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 19/09/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in Heteroleptic [Fe(qsal-Cl)(qsal-Br)]+ Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : David J. Harding,a* Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Keith S. Murray and Boujemaa Moubaraki
   ชื่อการประชุม : 42nd International Conference on Coordination Chemistry
   สถานที่ประชุม : Brest, France
   ประเทศ : ฝรั่งเศส เมื่อ 03/07/2559
   ชื่อบทความ : A versatile tridentate Schiff base for spin crossover and high spin self-assembled iron stars (บรรยาย)
   ผู้เขียน : David J. Harding, Phimphaka Harding, Darunee Sertphon, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Nicholas F. Chilton, Stephen Hill, and Harry Adams
   ชื่อการประชุม : PACCON 2016
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/02/2559
   ชื่อบทความ : A simple Schiff base for spin crossover, single-ion magnets (SIM) and homochiral bishelicates (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon,aDavid J. Harding*, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, and Boujema Moubaraki
   ชื่อการประชุม : International Conference on Coordination Chemistry, 2016,
   สถานที่ประชุม : Brest, France
   ประเทศ : ฝรั่งเศส เมื่อ 03/07/2559
   ชื่อบทความ : Base controlled CoII single-ion magnet (SIM) and low spin CoIII complex formation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, David J. Harding*, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, and Boujemaa Moubaraki
   ชื่อการประชุม : PACCON 2016
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/02/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Abrupt two-step and symmetry breaking spin crossover in an iron(III) complex (บรรยาย)
   ผู้เขียน : David J. Harding, P. Wasinee, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Mourabaki and Guy N. L. Jameson
   ชื่อการประชุม : Advanced Materials & Nanotechnology (AMN7)
   สถานที่ประชุม : the Rutherford Hotel, Nelson, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 08/02/2558
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in Iron(II) Imidazolylmethylene-aryl Amines: Aryl Controlled Supramolecular Networks (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : David J. Harding, Darunee Sertphon, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Suzanne M. Neville, Lujia Liu and Shane G. Telfer
   ชื่อการประชุม : 10th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry
   สถานที่ประชุม : the Palais des Congrès in Strasbourg, France
   ประเทศ : ฝรั่งเศส เมื่อ 28/06/2558
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in Iron(II) Imidazolylmethylene-aryl amine Complexes: Tuning of the Spin Transition Temperature ()
   ผู้เขียน : David J. Harding, Darunee Sertphon, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Suzanne M. Neville, Lujia Liu and Shane G. Telfer
   ชื่อการประชุม : the Pure and Applied Chemistry International Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Amari Watergate Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2558
   ชื่อบทความ : DFT and TD-DFT Investigations of [M(dcbpyH)(qsalX)CN] (M = Zn, Ru and X = H, Br, OMe) Complexes for DSSCs Applications: Effect of Metal and Ligand Substitutents (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jitnapa Sirirak, David J. Harding and Phimphaka Harding
   ชื่อการประชุม : the Pure and Applied Chemistry International Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Amari Watergate Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2558
   ชื่อบทความ : การออกแบบและพัฒนาสีย้อมไตรเดนเตทรูธีเนียมและสังกะสีชนิดใหม่สำหรับการประยุต์ในการเก็บเกี่ยวแสง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พิมผกา ฮาร์ดิง, เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง, พิบูลย์วรรณ อินสิติ, และ จิตนภา ศิริรักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 : The Third Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS III)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/03/2558
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in Heteroleptic [Fe(qsal-Cl)(qsal-Br)]+ Complexes ()
   ผู้เขียน : David J. Harding,* Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Keith S. Murrayb and Boujema Moubaraki
   ชื่อการประชุม : Molecular Designs for Advanced Materials: Workshop and Conference
   สถานที่ประชุม : เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Microwave synthesis, DFT calculations and spectroeletrochemical studies of [Ru(bpy)2(ppaX)][PF6]2 complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Harding P, Harding D J and Sirirak J
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014).
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/01/2557
   ชื่อบทความ : Solvatomorphism and Electronic Communication in FeIII N,N'-Bis(salicylidene)-1,3-Propylenediamine dimers (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sirirak J, Harding D J, Harding P, Lujia L and Telfer S G
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014)
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/01/2557
   ชื่อบทความ : Steric trapping of the spin state in [Fe(qsalt-Bu)2]Y (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sertphon D, Harding D J, Harding P, Murray K S, Moubaraki B, Cashion J D and Adams H
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014).
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/01/2557
   ชื่อบทความ : Fe(III) quinolylsalicylaldiminates: a versatile system for spin crossover materials ()
   ผู้เขียน : Harding D J, Phonsri W, Harding P, Murray K S, Moubaraki B, Lujia L and Telfer S G
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2014).
   สถานที่ประชุม : Khon Kaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/01/2557
   ชื่อบทความ : Insight into MnII and MnIII Quinolylsalicylaldiminates: the synthesis, structural and computational studies of spin crossover in cis O donor MnIII complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirirak J, Harding D J, Harding P, Murray K S, Moubaraki B, Lujia L and Telfer S G
   ชื่อการประชุม : the 6th HOPE meeting
   สถานที่ประชุม : Tokyo, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 11/03/2557
   ชื่อบทความ : Zn COMPLEXES FOR DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS APPLICATIONS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Piboonwan Insiti, David J. Harding and Phimphaka Harding
   ชื่อการประชุม : The 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40)
   สถานที่ประชุม : Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : [Fe(qsalX)2]NCS.solvent: Substituent control of spin crossover ()
   ผู้เขียน : David J. Harding, Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Harry Adams
   ชื่อการประชุม : PACCON 2013
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort, Chonburi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2556
   ชื่อบทความ : Magnetic Properties and Structural Characterization at High and Low Temperatures of an Iron(III) Spin-Crossover Compound [Fe(qsalI)2]CF3SO3.CH3OH (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wasinee Phonsri, David J. Harding, Phimphaka Harding, Shane G. Telfer
   ชื่อการประชุม : PACCON 2013
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2556
   ชื่อบทความ : Anionic Control of Spin Crossover in [Fe(qsalOMe)2]Y (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, David J. Harding, Phimphaka Harding Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, John D. Cashion, Harry Adams
   ชื่อการประชุม : PACCON2013
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2556
   ชื่อบทความ : ANIONIC CONTROL OF SPIN CROSSOVER IN [Fe(qsalOMe)2]Y (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon1, David J. Harding1*, Phimphaka Harding1 Keith S. Murray,2 Boujemaa Moubaraki2 and Harry Adams
   ชื่อการประชุม : International Conference for Young Chemists 2013 (ICYC 2013)
   สถานที่ประชุม : City Bayview Hotel, Georgetown, Penang, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 30/01/2556
   ชื่อบทความ : Benchmarking Quantum Mechanical methods for the study of Iron(III) Spin Crossover compounds (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jitnapa Sirirak, Phimphaka Harding and David J. Harding
   ชื่อการประชุม : PACCON2013
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2556
   ชื่อบทความ : Effect of long chain substituents on the electrochemical properties and phase transitions of [M(-dkt)2(NN)] complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mukda Thammakirati, Phimphaka Harding, David J. Harding, Chitnarong Sirisathitkul
   ชื่อการประชุม : PACCON2013
   สถานที่ประชุม : The Tide Resort
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2556
   ชื่อบทความ : Redox Controlled Multifunctional Materials (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding, David J. Harding, Mukda Thammakirati
   ชื่อการประชุม : HERP Congress I
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2556
   ชื่อบทความ : Solvent effects on the structural and magnetic properties of spin crossover [FeIII(qsal-I)2]CF3SO3 ∙solvent complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phonsri W, Harding D J, Harding P, Murray K S, Moubaraki B, Lujia L and Telfer S G
   ชื่อการประชุม : Postgraduate Symposium on Inorganic Chemistry 2013
   สถานที่ประชุม : Melbourne, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 29/11/2556
   ชื่อบทความ : Halogen controlled spin crossover in [Fe(qsal-X)2]NCS complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Harding D J, Phonsri W, Harding P, Murray K S, Moubaraki B and Adams H
   ชื่อการประชุม : RACI Inorganic Chemistry Divisional Conference (IC'13)
   สถานที่ประชุม : Brisbane, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 08/12/2556
   ชื่อบทความ : Solvent effects on the structural and magnetic properties of spin crossover [FeIII(qsal-I)2]CF3SO3 ∙solvent complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phonsri W, Harding D J, Harding P, Murray K S, Moubaraki B, Lujia L and Telfer S G
   ชื่อการประชุม : RACI Inorganic Chemistry Divisional Conference (IC'13)
   สถานที่ประชุม : Brisbane, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 08/12/2556
   ชื่อบทความ : MnII and MnIII quinolylsalicylaldiminates: spin crossover in cis oriented MnIII complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirirak J, Harding D J, Harding P, Lujia L and Telfer S G
   ชื่อการประชุม : RACI Inorganic Chemistry Divisional Conference (IC'13)
   สถานที่ประชุม : Brisbane, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 08/12/2556
   ชื่อบทความ : Microwave synthesis, DFT calculations and electron transfer studies of [Ru(bpy)2(ppaX)][PF6]2 complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Harding P, Sirirak J and Harding D J
   ชื่อการประชุม : RACI Inorganic Chemistry Divisional Conference (IC'13)
   สถานที่ประชุม : Brisbane, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 08/12/2556
   ชื่อบทความ : Self-assembly of a tetrameric [Fe4(2-imap)3(2-Himap)3][NO3]3 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sertphon D, Harding D J, Harding P, Murray K S, Moubaraki B, Cashion J D and Adams H
   ชื่อการประชุม : RACI Inorganic Chemistry Divisional Conference (IC'13)
   สถานที่ประชุม : Brisbane, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 08/12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Synthesis and characterization of metal β-diketonate complexes containing long alkyl chains on NN donor ligand: Potential liquid crystal compounds (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mukda Thammakirati, Sorasak Danworaphong, David J. Harding , Phimphaka Harding
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Characterization of an Iron(III) Spin-Crossover Compound [Fe(qsalBr)2]NCSCH2Cl2 H2O (บรรยาย)
   ผู้เขียน : D. J. Harding, P. Harding, W. Phonsri, H. Adams
   ชื่อการประชุม : The 4th Walailak Research Conference, Functional Molecules and Materials Session
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : ANIONIC CONTROL OF SPIN CROSSOVER IN [Fe(qsalOMe)2]Y (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, David J. Harding, Phimphaka Harding and Harry Adams
   ชื่อการประชุม : The 4th Walailak Research Conference, Functional Molecules and Materials Session
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of CoFe2O4 particles by the PVA sol-gel method (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : A. Hunyek, C. Sirisathitkul, P. Harding and D.J. Harding
   ชื่อการประชุม : The 4th Walailak Research Conference, Functional Molecules and Materials Session
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : DFT Calculations on [Fe(qkt-R,R')2]0/+ Compounds: Searching for Novel Spin Crossover System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phonsri W., Tantirungrotechai Y., Harding P. and Harding D.J.
   ชื่อการประชุม : the Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON 2012)
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2555
   ชื่อบทความ : Copper Tris(pyrazolyl)borate Dithiocabamates: New Models for Azurins (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Harding D.J., Harding P., Phonsri W., Tantirungrotechai Y. and Adams H
   ชื่อการประชุม : the Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON 2012)
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2555
   ชื่อบทความ : Spin Crossover in FeIII [Fe(qsalOMe)2]Cl.solvent: Using Solvent to Flip the Switch (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sertphon D., Harding P., Harding D.J. and Adams H.
   ชื่อการประชุม : the Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON 2012)
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2555
   ชื่อบทความ : Synthesis and Crystal Structures of Cyanide-Bridged Ruthenuim(II)-Copper(II) Coordination Polymers (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chanthee S., Saesong T., Saphu W., Chainok K. and Harding D.J.
   ชื่อการประชุม : the Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON 2012)
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2555
   ชื่อบทความ : Influence of the Type of Dinitrile Ligand in the Spin Crossover System [Fe(L)3](FeCl4)2, L = organodinitrile (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Prommon P., Promseenong P., Chainok K. and Harding D.J.
   ชื่อการประชุม : the Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON 2012)
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2555
   ชื่อบทความ : Hydrothermal Synthesis, Structure, and Properties of 3D Cadmium Coordination Polymers Containing Multimodal Ligand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chaoprasa W., Chainok K. and Harding D.J.
   ชื่อการประชุม : the Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON 2012)
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/01/2555
   ชื่อบทความ : Solvent effects on the spin state of [FeIII(qsalX)2]Cl compounds (บรรยาย)
   ผู้เขียน : David J. Harding, Darunee Sertphon, Phimphaka Harding, Harry Adams, Boujemaa Moubaraki, Keith S. Murray
   ชื่อการประชุม :
   สถานที่ประชุม : University of Otago, Dunedin, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 29/01/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of Cobalt and Nickel -Diketonate Complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, Phimphaka Harding and David J. Harding
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 (PACCON 2011)
   สถานที่ประชุม : Miracle Grand Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/01/2554
   ชื่อบทความ : Electronic communication between two metal -diketonate complexes bBridged by diimine linkers (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phimphaka Harding and David J. Harding
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 (PACCON 2011)
   สถานที่ประชุม : Miracle Grand Hotel, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/01/2554
   ชื่อบทความ : Synthesis, Structural and Electron Transfer Studies of [Ni(dbm)2(N-NQuinFc)] Complex (บรรยาย)
   ผู้เขียน : himphaka Harding, David J. Harding, Darunee Sertphon, Pornwalai Thorngkhan and Harry Adams
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
   ชื่อบทความ : Crystal engineering of Iron(II) thio- and selenocyante 3,3'-bipyridine networks (บรรยาย)
   ผู้เขียน : David J. Harding and Christopher J. Adams
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference 2011
   สถานที่ประชุม : Miracle Grand Hotel Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/01/2554
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of [Metal(beta-dkt)2(NH2-Quin)] Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Darunee Sertphon, Phiimphaka Harding, David J. Harding
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/06/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Redox Coupled-Spin Crossover in [Co(beta-diketonate)2(N-N)]0/+ Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Harding, D.J. Harding, R. Daengngern, T. Thurakitsaree, B.M. Schutte, M.J. Shaw and Y. Tantirungrotechai
   ชื่อการประชุม : PACCON2010 (Pure and Applied Chemistry International Conference)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2553
   ชื่อบทความ : Cationic tris(pyrazolyl)borate bipyrimidine complexes: potential molecular buidling blocks (บรรยาย)
   ผู้เขียน : D.J. Harding, P. Harding, J. Kivnang, H. Adams
   ชื่อการประชุม : PACCON2010 (Pure and Applied Chemistry International Conference)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/01/2553
   ชื่อบทความ : Redox-Coupled Spin Crossover in [Co(b-dkt)2(N-N)]0/+ Redox Pairs: Structural, Electrochemical and DFT Insights and Relevance to Biological Enzymes ()
   ผู้เขียน : David J. Harding, Phimphaka Harding, Rattawat Daengngern, Theeraphon Turakitseri, Michel J. Shaw, Brian M. Schutte, Yuthana Tantirungrotechai
   ชื่อการประชุม : the 1st Kamphaeng Saen International Natural Products Symposium
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/10/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Electronic Communication in Redox Coupled-Spin Crossover Cobalt Dimers (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : P. Harding and D.J. Harding
   ชื่อการประชุม : การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : Cobalt and Nickel Tris(pyrazolyl)borate Dithiocarbarmates: Stabilization of M(III) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : D.J. Harding and P. Harding
   ชื่อการประชุม : การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2552
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of Redox-active Tris(pyrazolyl)borate Cobalt Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : D.J. Harding, P. Harding, R. Daengngern, S. Yimklan, H. Adams
   ชื่อการประชุม : German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology 2009
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai Orchid Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/09/2552
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of Bis(1,3-diphenylpropane-1,3-dionate), Bis(3,5-diphenylpyrazole), Metal Complexes, [M(dbm)2(HpzPh2)2]; (M = Co, Ni) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : J. Thisuwan, K.J. Haller, D.J. Harding, P. Harding
   ชื่อการประชุม : German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology 2009
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai Orchid Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/09/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Electron Transfer Studies of Cobalt(II) and Nickel(II) β-Diketonate Complexes Incorporating Asymmetric Diimine Ligands (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Inorganic Chemistry Conference IC08
   สถานที่ประชุม : University of Canterbury, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 14/12/2551
   ชื่อบทความ : Electron Transfer Studies of [Ni(β-diketonate)2(ppaR)] (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2551
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of Redox-active Tris(pyrazolyl)borate Cobalt Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Inorganic Chemistry Conference IC08
   สถานที่ประชุม : University of Cantabury, New Zealand
   ประเทศ : นิวซีแลนด์ เมื่อ 14/12/2551
   ชื่อบทความ : Synthesis and Electrochemical Studies of Cobalt and Nickel Cyanometallates (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Octahedral Nickel beta-Diketonate Complexes: Unexpected Stabilisation of Ni(III) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : Inorganic Chemistry Conference (IC07)
   สถานที่ประชุม : Wrest Point Convention Centre, Hobart, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 04/02/2550
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of Cobalt(II) Scorpionate Complexes: A Rare N-Bound Nitrite Ligand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 33
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2550
   ชื่อบทความ : Ligand and Metal Effects on Electron Transfer in beta-Diketonate Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 33
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2550
   ชื่อบทความ : Synthesis and Electron Transfer Studied of Tetra(2-thienyl)porphyrin-metal(II) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 33
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2550
   ชื่อบทความ : Synthesis and Characterization of a Series of [M(acacR)2(dpiPh)] (M = Ni and Co) Complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 33
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/10/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Chelating ligands effect on Ni beta-diketonate complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 32
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2549
   ชื่อบทความ : Synthesis of RNXNHR ligands and their metal complexes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ประชุม สกว.
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรีเจนต์ ชะอำ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/10/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Synthesis and characterization of triazenide Ni(II) complexes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : ประชุม สกว.
   สถานที่ประชุม : โรงแรมรีเจนต์ ชะอำ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/10/2548
   ชื่อบทความ : NOVEL PALLADIUM TRIAZENIDO DIMERS (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 31
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลนยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/10/2548
   ชื่อบทความ : THE EFFECT OF METAL IONS ON 2-MERCAPTOPYRIDINE (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : งานประชุม พสวท.
   สถานที่ประชุม : BITEC บางนา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/03/2548
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Synthesis of a new triazene ligand and a precursor for the paddlewheel Ni(II) triazenido complex. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยังไม่ระบุชื่อผู้แต่งที่ปรากฏตามบทความ
   ชื่อการประชุม : วทท. 30
   สถานที่ประชุม : เมืองทองธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2547
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
  • ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และจัดตารางการอบรม ดำเนินการเป็นพิธีกรการอบรม และช่วยวิทยากรติดตามการทำปฏิบัติการระหว่างการอบรมของผู้เข้าร่วมอบรม
  • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัยให้แก่ ANSTO จำนวน 12 โครงการ และ ISI paper reviewer จำนวน 44 เรื่อง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2554
   ชื่อหนังสือ : หนังสือคู่มือปฏิบัติการเคมี
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.พิมผกา  ฮาร์ดิง,  รศ.ดร.เดวิด  ฮาร์ดิง,  ผศ.ดร.อัปสร  บุญยัง,  ผศ.ดร.หทัยชนก  คมเม่น,  ผศ.ดร.สราวุธ  เดชมณี,  ผศ.ดร.มนตรา  ไชยรัตน์,  ดร.ปิลันธน์  แสนสุข,  ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ดอกไม้ศรีจันทร์
   สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ
   ISBN :
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : Hysteretic spin crossover driven by anion conformational change
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงสูด
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.เดวิด  ฮาร์ดิง
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : Solvent modified spin crossover in an iron (III) complex: phase changes and an exceptionally wide hysteresis, Chemical Science, 2017, 8, 3949-3959.
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงสูด
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.เดวิด  ฮาร์ดิง
   ชื่อผลงาน : Abrupt two – step and symmetry breaking spin crossover in an iron (III) complex: an exceptionally wide [LS-HS] plateau, Dalton Trans., 2015, 44, 15079.
   ชื่อรางวัล : รางวัลวิจัยพื้นฐานที่มีการอ้างอิงสูงสุด
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.เดวิด  ฮาร์ดิง
   ชื่อผลงาน : Top 1% of reviewers in Chemistry
   ชื่อรางวัล : Publons Peer Review Awards 2018
   จาก : Clarivate Analytics
   เมื่อ : 12/09/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.เดวิด  ฮาร์ดิง
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : แม่เหล็กโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก โคบอลต์และนิกเกิล โดยใช้ชิฟบสลิแกนด์
   ชื่อรางวัล : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาเอก
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 03/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวดารุณี  เสริฐผล,  รศ.ดร.เดวิด  ฮาร์ดิง,  รศ.ดร.พิมผกา  ฮาร์ดิง
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)