:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ นพ. ชัยวัฒน์  ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
   Dr. Chaiwat Rerkswattavorn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2871, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2871, 2801-4
   E - mail  chaiwat.re@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตร
  สาขาที่จบ  โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2558 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
  สาขาที่จบ  กุมารเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  แพทยสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2557
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2554
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  แพทยศาสตร์บัณฑิต
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  มีความสนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป โลหิวิทยาและโรคมะเร็งในเด็ก
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Preventable Severe Thalassemia Among Children (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chaiwat Rerkswattavorn, Nongnuch Sirachainan, Duantida Songdej, Praguywan Kadegasem, Ampaiwan Chuansumrit
   ชื่อการประชุม : Thalassemia : All New Hope
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/09/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : A Plausible biomarker to predict relapsed disease in a very high risk group of pediatric acute lymphoblastic leukemia (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chaiwat Rerkswattavorn.Jirawan Panachan, Thitinee Vanichapol, Wararat Chiangjong Somchai Chutipongthanate, Samart pakakasama, Suradej Hongeng, Usanarat Anurathapan
   ชื่อการประชุม : ASPR 2017
   สถานที่ประชุม : Hongkong academy of medicine
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 04/10/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : บ้านไม้มูกชวนลูกหลานต้านภัยไข้เลือดออก
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันมหิดล มหกรรมเวทีสุขภาพ
    ชื่อกิจกรรม : เวทีสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตไขมัน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (การให้บริการแพทย์เฉพาะทาง ณ โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)