:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ นพ. ธีระพันธ์  สงนุ้ย
   Dr. Theerapan Songnuy
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2864, 0-7567-2801-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2864, 2801-6
   E - mail  theerapan.so@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
  สาขาที่จบ  กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  มหาวิทยาลัย  แพทยสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555-2557
 
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Public Health
  มหาวิทยาลัย  Tulane University
  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2552
 
  วุฒิการศึกษา  หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
  สาขาที่จบ  เวชศาสตร์ครอบครัว
  มหาวิทยาลัย  แพทยสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2547
 
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
  สาขาที่จบ  กุมารเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  แพทยสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2543
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2531-2537
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/10/2554
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/10/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : โครงการประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
 • ชื่อโครงการ : ปลักจอกปลอดภัย ห่างไกลพิษสุนัขบ้า
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการ โรคภูมิแพ้ในประชากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการ โรคภูมิแพ้ในประชากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการ โรคภูมิแพ้ในประชากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการ โรคภูมิแพ้ในประชากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ บริการตรวจโรคหอบหืด เบาหวาน และตรวจสมรรถภาพปอด
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการรวมใจวลัยลักษณ์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ Living Will and Palliatie Care Conference
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการโรคภูมิแพ้ในประชากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคภูมิแพ้เด็กนักเรียน
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : แกว่งวันละนิดพิชิตไขมัน
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : โรคภูมิแพ้ และความแข็งแรงของปอด
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการโรคภูมิแพ้ในประชากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการโรคภูมิแพ้ในประชากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : น้ำสะอาด คนสะอาด ปราศจากท้องเสีย
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายการดูแลรักษาโรคหืดในเด็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคภูมิแพ้
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคภูมิแพ้ โรคแห่งศตวรรษ
 • ชื่อโครงการ : แกว่งแขน บริหารเท้า ก้าวข้ามโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันมหิดล มหกรรมเวทีสุขภาพ
    ชื่อกิจกรรม : เวทีสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตไขมัน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : เลือกอาหาร รับประทานยาหมอ ชะลอภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • ขั้นตอนต่างๆ ของการสร้าง ศกพ. การให้บริการเฟสแรก
 • 1. บรรยายแก่ผู้ดูแลเด็กโรคหืด รพ ท่าศาลา 1 ชม 2. จัดกิจกรรม โรคหืดแกประชาชนทั่วไป ณ สหไทย นศ 5 ชม 3. จัดอบรมวิชาการโรคหืดในเด็ก แก่ สหสาขาวิชาชีพ ณ มวล. รวม 4 ชม
  พ.ศ.2560
 • ตรวจ รักษาผู้ป่วย
 • ตรวจ ประเมิน พัฒนาการเด็ก และสร้างเสริมสุขภาพ
 • บรรยาย และสอนคลินิคอล แก่นักศึกษาแพทย์ อเมริกา
  พ.ศ.2559
 • 1. ตรวจโรคและให้คำปรึกษา 2. ประเมินพัฒนาการเด็ก พร้อมคำปรึกษา 3. ผู้ประสานหลัก และวางแผนการมาดูงานของ นศพ อเมริกัน และฝรั่งเศส 4. รับเป็นอาจารย์คุมการสอบของ นศพ ปี 4
 • ตรวจ รักษาผู้ป่วย
 • ร่วมบรรยาย โรคภูมิแพ้ งานครบ 10 ปีแพทย์ มวล ณ รร ลิกอล์ นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2558
 • 1. ตรวจโรคและให้คำปรึกษา 2. ประเมินพัฒนาการเด็ก พร้อมคำปรึกษา 3. ผู้ประสานหลัก และวางแผนการมาดูงานของ นศพ อเมริกัน และฝรั่งเศส 4. รับเป็นอาจารย์คุมการสอบของ นศพ ปี 4
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)