:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. นมนต์  หิรัญ
   Assoc.Prof.Dr. Namon Hirun
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2833, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2833, 2808-10
   E - mail  namon.hi@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2556
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/06/2556
 
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Pharmaceutical Polymers and Biomaterials/ Pharmaceutical Analysis/ Computational Chemistry
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Pharmaceutical Polymers and Biomaterials/ Pharmaceutical Analysis/ Computational Chemistry
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : In situ mucoadhesive hydrogel based on methylcellulose/xyloglucan for periodontitis
   ผู้เขียน : Namon Hirun, Vimon Tantishaiyakul, Tanatchaporn Sangfai, Passaporn Ouiyangkul, Lin Li
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Sol-Gel Science and Technology
   เล่มที่ : 89 ฉบับที่ : 2 หน้า : 531–542  เดือน/ปี : 02/2562-02/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : A Supramolecular Gel Based on 12-Hydroxystearic Acid/Virgin Coconut Oil for Injectable Drug Delivery
   ผู้เขียน : Vimon Tantishaiyakul, Passaporn Ouiyangkul, Makawan Wajasat, Tasana Pawisat, Namon Hirun, Tanatchaporn Sangfai
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Lipid Science and Technology
   เล่มที่ : 120  ฉบับที่ : 10 หน้า : 1800178 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Thermosensitive Poloxamer 407/Poly(Acrylic Acid) Hydrogels with Potential Application as Injectable Drug Delivery System
   ผู้เขียน : Wannisa Boonlai, Vimon Tantishaiyakul, Namon Hirun, Tanatchaporn Sangfai, Krit Suknuntha
   แหล่งตีพิมพ์ : : AAPS PharmSciTech
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 5 หน้า : 2103-2117 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
   ชื่อบทความ : Molecular Aggregation of Four Modified Xyloglucan Models in Aqueous Solution
   ผู้เขียน : Napat Kongtaworn, Namon Hirun, Vimon Tantishaiyakul, Thanyada Rungrotmongkol , Supaporn Dokmaisrijan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chiang Mai Journal of Science
   เล่มที่ : 45 ฉบับที่ : 5 หน้า : 2201-2210  เดือน/ปี : 04/2561-04/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Microphase Separation and Gelation of Methylcellulose in the Presence of Gallic Acid and NaCl as an In Situ Gel-Forming Drug Delivery System
   ผู้เขียน : Tanatchaporn Sangfai, Vimon Tantishaiyakul, Namon Hirun, Lin Li
   แหล่งตีพิมพ์ : : AAPS PharmSciTech
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 3 หน้า : 605–616  เดือน/ปี : 04/2560-04/2560
   ชื่อบทความ : Layer-by-layer gelatin/chitosan polyelectrolyte coated nanoparticles on Ti implants for prevention of implant-associated infections
   ผู้เขียน : T. Sangfai, F. Dong, V. Tantishaiyakul, K. D. Jandt, C. Lüdecke, O. Boonrat, N. Hirun
   แหล่งตีพิมพ์ : : eXPRESS Polymer Letters
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 73–82 เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
   ชื่อบทความ : The effect of the preservative methylparaben on the thermoresponsive gelation behavior of aqueous solutions of poloxamer 407
   ผู้เขียน : Wannisa Boonlai, Vimon Tantishaiyakul, Namon Hirun, Suppalak Phaisan, Thitima Uma
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Molecular Liquids
   เล่มที่ : 240 ฉบับที่ : - หน้า : 622–629 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Novel in situ mucoadhesive gels based on Pluronic F127 and xyloglucan containing metronidazole for treatment of periodontal disease
   ผู้เขียน : Aparna Sai Laxmi Rangabhatla, Vimon Tantishaiyakul, Onpreeya Boonrat, Namon Hirun, Passaporn Ouiyangkul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Iranian Polymer Journal
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 11 หน้า : 851–859  เดือน/ปี : 11/2560-11/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Nano-structure, phase transition and morphology of gallic acid and xyloglucan hydrogel
   ผู้เขียน : Namon Hirun, Vimon Tantishaiyakul, Tanatchaporn Sangfai, Supagorn Rugmai, Siriwat Soontaranon
   แหล่งตีพิมพ์ : : Polymer Bulletin
   เล่มที่ : 73 ฉบับที่ : 8 หน้า : 2211–2226 เดือน/ปี : 08/2559-08/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Characterization of supramolecular gels based on beta-cyclodextrin and polyethyleneglycol and their potential use for topical drug delivery
   ผู้เขียน : Amornrat Klaewklod, Vimon Tantishaiyakul, Namon Hirun, Tanatchaporn Sangfai, Lin Li
   แหล่งตีพิมพ์ : : Materials Science and Engineering: C
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : - หน้า : 242–250 เดือน/ปี : 02/2558-02/2558
   ชื่อบทความ : Preparation and characterization of к-carrageenan and xyloglucan blends for sustained release of a hydrophilic drug
   ผู้เขียน : Tanatchaporn Sangfai, Vimon Tantishaiyakul, Namon Hirun, Lin Li
   แหล่งตีพิมพ์ : : Polymer Bulletin
   เล่มที่ : 72 ฉบับที่ : 7 หน้า : 1647-1661 เดือน/ปี : 07/2558-07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Investigation of the efficiency of gelation of melamine with the positional isomers of aminobenzoic acid
   ผู้เขียน : V.Tantishaiyakul, S.Dokmaisrijan, T.Sangfai, N.Hirun, L.Li, S.Juntarapet, K.Suknuntha
   แหล่งตีพิมพ์ : : Colloids and Surfaces A Physicochemical and Engineering Aspects
   เล่มที่ : 446 ฉบับที่ : - หน้า : 118-126 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
   ชื่อบทความ : Chemometric and Experimental Investigations of Organogelation Based on Beta-cyclodextrin
   ผู้เขียน : Amornrat Klaewklod, Vimon Tantishaiyakul,Tanatchaporn Sangfai, Namon Hirun, Supagorn Rugmai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advanced Materials Research
   เล่มที่ : 1060 ฉบับที่ : - หน้า : 133-136 เดือน/ปี : 12/2557-12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Characterization of freeze-dried gallic acid/xyloglucan
   ผู้เขียน : Namon Hirun, Tanatchaporn Sangfai, Vimon Tantishaiyakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Drug Development and Industrial Pharmacy
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 2 หน้า : 194-200 เดือน/ปี : 11/2556-11/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Experimental FTIR and theoretical studies of gallic acid–acetonitrile clusters
   ผู้เขียน : N.Hirun, S.Dokmaisrijan, V.Tantishaiyakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
   เล่มที่ : 86 ฉบับที่ : - หน้า : 93-100 เดือน/ปี : 02/2555-02/2555
   ชื่อบทความ : Micro-DSC, Rheological and NMR Investigations of the Gelation of Gallic Acid and Xyloglucan
   ผู้เขียน : Namon Hirun, Hongqian Bao, Lin Li, G. Roshan Deen and Vimon Tantishaiyakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Soft Matter
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 27 หน้า : 7258-7268 เดือน/ปี : 04/2555-04/2555
   ชื่อบทความ : SAXS and ATR-FTIR Studies on EBT–TSX Mixtures in Their Sol–Gel Phases
   ผู้เขียน : Namon Hirun, Supagorn Rugmai, Tanatchaporn Sangfai and Vimon Tantishaiyakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Biological Macromolecules
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 4 หน้า : 423-430  เดือน/ปี : 11/2555-11/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
   ผู้เขียน : Namon Hirun, Saowanit Saithong, Chaveng Pakawatchai and Vimon Tantishaiyakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Acta Crystallographica Section E
   เล่มที่ : 67 ฉบับที่ : 4 หน้า : o787 เดือน/ปี : 02/2554-02/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Effect of Eriochrome Black T on the Gelatinization of Xyloglucan Investigated Using Rheological Measurement and Release Behavior of Eriochrome Black T from Xyloglucan Gel Matrices
   ผู้เขียน : Namon Hirun, Vimon Tantishaiyakul and Wiwat Pichayakorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmaceutics
   เล่มที่ : 388 ฉบับที่ : 1–2 หน้า : 196-201 เดือน/ปี : 03/2553-03/2553
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Molecular assembly of possible structures of 50% galactose-removed tamarind seed xyloglucan in aqueous solution (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Napat Kongtaworn, Thanyada Rungrotmongkol, Vimon Tantishaiyakul, Namon Hirun, Supaporn Dokmaisrijan
   ชื่อการประชุม : The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018)
   สถานที่ประชุม : The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center (ICC Hat Yai), Hat Yai, Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/02/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Prediction of polymer-excipient interaction in poloxamer-based system by differential scanning calorimetry (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wannisa Boonlai, Namon Hirun
   ชื่อการประชุม : The 6th Burapha University International Conference 2017
   สถานที่ประชุม : Holiday Inn Hotel, Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/08/2560
   ชื่อบทความ : Molecular association of tamarind seed xyloglucan in aqueous solution (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : N. Hirun, V. Tantishaiyakul and S. Dokmaisrijan
   ชื่อการประชุม : Pure and Applied Chemistry International Conference 2017
   สถานที่ประชุม : Centra Government Complex Hotel & Convention Centre, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2560
   ชื่อบทความ : MD Simulations of Three Designed TSX Structures with 50% Galactose-Removal in Explicit Water Solvent (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Napat Kongtaworn, Namon Hirun, Thanyada Rungrotmongkol, Supaporn Dokmaisrijan
   ชื่อการประชุม : The 21st International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE21)
   สถานที่ประชุม : Thailand Science Park, Pathum Thani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2560
   ชื่อบทความ : Reducing cytotoxicity and fabricating mucoadhesivity of pluronic F127 in situ gels by xyloglucan (a natural polysaccharide) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tantishaiyakul Vimon, Sai Laxmi Rangabhatlaa Aparna, Boonrat Onpreeya, Hirun Namon, Ouiyangkul Passaporn
   ชื่อการประชุม : GA 2017
   สถานที่ประชุม : Bazel, Switzerland
   ประเทศ : สวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ 03/09/2560
   ชื่อบทความ : Molecular Aggregation of Four Modified Xyloglucan Models in Aqueous Solution (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Napat Kongtaworn, Namon Hirun, Supaporn Dokmaisrijan, Thanyada Rungrotmongkol
   ชื่อการประชุม : The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)
   สถานที่ประชุม : The Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/10/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Development and stability evaluation of extemporaneous propranolol oral suspension from propranolol tablets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chutima Jantarat, Pornpak Sirathanarun, Namon Hirun, Apichart Atipairin
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Optimum concentration of red lime solution for preventing mosquito larvae growth (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pornpak Sirathanarun, Chutima Jantarat, Apichart Atipairin, Namon Hirun
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Preparation and Characterization of GA-TSX Matrices (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Namon Hirun, Tanatchaporn Sangfai, Vimon Tantishaiyakul
   ชื่อการประชุม : 3rd Conference on Innovation in Drug Delivery
   สถานที่ประชุม : Congress Center of Pisa, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 22/09/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Phamacy Forum 2019
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฝึกอบรม
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน คาแฟอีน
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Phamacy Forum 2018
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฝึอบรม
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน บริการวิชาการแบบร่วมคิดร่วมทำเพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตให้เป็นเภสัชกรเปี่ยมคุณภาพ
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP)
 • ชื่อโครงการ : เภสัชสัญจร
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน คาแฟอีน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : WU Pharmacy Forum 2017 : Update on cardiovascular disease
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Human Subject Protection Course
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ประชุม การบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในโรงพยาบาล (Medication Safety Management System ; MSMS)
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรภาคใต้ประจำปี 2560 Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัวใจเภสัชกร
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการ Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัวใจเภสัชกร
 • ชื่อโครงการ : The Pharmacist Forums: Current issues in hospital drug selection
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการ The Pharmacist Forums : Current issues in hospital drug selection
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม Herbal Garden ในงานวลัยลักษณ์เอ๊กซ์โป 2560
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Macromolecule Crystallography”
    ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Macromolecule Crystallography
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นอนหลับกับสุขภาพ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เป็นหวัดต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือไม่?
    ชื่อกิจกรรม : ตอน จุลินทรีย์โพรไบโอติก
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการวันมหิดล
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
    ชื่อกิจกรรม : การคัดกรองเบาหวาน ความดัน คลินิกเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในวันเด็กแห่งชาติ 2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน พิษภัยของบุหรี่
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 8
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในสัปดาห์เภสัช
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 2
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : การศึกษาคุณลักษณะเจลของ tamarind seed xyloglucan เมื่อมี gallic acid และ eriochrome black T
   ชื่อรางวัล : รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ประจำปี 2556 ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เมื่อ : 08/08/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นมนต์  หิรัญ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : test
   วันที่ได้รับจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ : //
   ผู้ประดิษฐ์ :  รศ.ดร.นมนต์  หิรัญ

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)