:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. น้ำฟ้า  เสริมแก้ว
   Asst.Prof.Dr. Namfa Sermkaew
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2893, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2893, 2808-10
   E - mail  namfa.se@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2556
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2557
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/09/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิจัยและพัฒนา  Drug delivery systems, Oral drug delivery systems
  สาขาความสนใจ
  วิจัยและพัฒนา  Drug delivery systems, Oral drug delivery systems
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Self-microemulsifying, Reconstituted Granules for Oral Administration of Curcumin: Development and In Vitro Characterization
   ผู้เขียน : Arpa Petchsomrit, Namfa Sermkaew, Ruedeekorn Wiwattanapatapee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Latin American Journal of Pharmacy
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 4 หน้า : 740-747 เดือน/ปี : 04/2561-04/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Alginate-Based Composite Sponges as Gastroretentive Carriers for Curcumin-Loaded Self-Microemulsifying Drug Delivery Systems
   ผู้เขียน : Arpa Petchsomrit, Namfa Sermkaew and Ruedeekorn Wiwattanapatapee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientia Pharmaceutica
   เล่มที่ : 85 ฉบับที่ : 11 หน้า : 1-16 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Sustained Release Multiparticulate Oral Drug Delivery System of Piper betle Leaf Extract
   ผู้เขียน : Namfa, Sermkaew, Thipapun, Plyduang, Apirak Sakunpak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : - หน้า : 57-60 เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Hydroxypropylmethyl cellulose-based sponges loaded self-microemulsifying curcumin: Preparation, characterization, and in vivo oral absorption studies
   ผู้เขียน : Arpa Petchsomrit, Namfa Sermkaew, Ruedeekorn Wiwattanapatapee1
   แหล่งตีพิมพ์ : : Jounal of Applied Polymer Science
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 09/2558-09/2558
   ชื่อบทความ : Thin-Layer Chromatography–Densitometry and Thin-Layer Chromatography–Image Analysis for Screening Bile Acid-Binding Activities of Thai Edible Plants
   ผู้เขียน : Apirak Sakunpak*, Jirapornchai Suksaeree, Pathamaporn Pathompak, Tossaton Charoonratana, Natawat Chankana, and Namfa Sermkaew
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Planar Chromatography
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 5 หน้า : 380-385 เดือน/ปี : 09/2558-09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Antioxidant individual γ-oryzanol screening in cold pressed rice bran oil of different Thai rice varieties by HPLC-DPPH method
   ผู้เขียน : Apirak Sakunpak, Jirapornchai Suksaeree, Pathamaporn Pathompak, Tossaton Charoonratana, Namfa Sermkaew
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 6 หน้า : 592-597 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : Phytochemical screening and free radical scavenging activity of selected Thai medicinal plants
   ผู้เขียน : Apirak Sakunpak, Jirapornchai Suksaeree, Pathamaporn Pathompak, Sukanya Settharaksa, Namfa Sermkaew
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bulletin of Health Science and Technology
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 2 หน้า : 13-19 เดือน/ปี : 10/2557-07/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Effect of Alginate and Surfactant on Physical Properties of Oil Entrapped Alginate Bead Formulation of Curcumin
   ผู้เขียน : Arpa Petchsomrit, Namfa Sermkaew, Ruedeekorn Wiwattanapatapee
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Medical, Pharmaceutical Science and Engineering
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 12 หน้า : 90-94 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Formulation Development of Mucoadhesive Microspheres from Extract of Piper betle (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Namfa Sermkaew, Kritsada Jessadapagorn, Woranaree Worapong
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development Internation Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/05/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Formulation and Characterization of Sustained Release Tetrahydrocurcumin Self- Microemulsifying Tablets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Namfa Sermkaew, Ruedeekorn Wiwattanapatapee
   ชื่อการประชุม : Nano2014
   สถานที่ประชุม : Moscow, Russia
   ประเทศ : รัสเซีย เมื่อ 13/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Macromolecule Crystallography”
    ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Macromolecule Crystallography
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างไรให้ปลอดภัย
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การศึกษาต่อเนื่องสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 8
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในสัปดาห์เภสัช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)