:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นางสาว เอ็มม่า เฟย์ ร็อบเดล
   Miss Emma Faye Robdale
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2410, 0-7567-2401-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2410, 2401-2
   E - mail  emma.ro@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Creative Writing
  มหาวิทยาลัย  University of Brighton
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2559-2560
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Creative Writing
  มหาวิทยาลัย  Sheffield Hallam University
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2556-2558
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/09/2561
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  03/09/2561 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)