:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย ณัฐวุฒิ  ภัควันสกุล
   Mr. Natthawut Pakawansakul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3041, 0-7567-3042
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3041, 3042
   E - mail  natthawut.pa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  เครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)
  มหาวิทยาลัย  โรงเรีนยเทคนิคธุรกิจบัณฑิต
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2556
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  สาขาที่จบ  เครื่องกล (ยานยนต์)
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/03/2562
 
  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถพยาบาล
  ประเภทตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายการพยาบาล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/03/2562 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)